دوره 1، شماره 4 - ( زمستان 1399 1399 )                   جلد 1 شماره 4 صفحات 87-100 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ، m.moazzeni1392@gmail.com
2- دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3- دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده:   (198 مشاهده)
زیست پذیری شهری که در نهایت به توسعه پایدار شهری منجر می شود در سال های اخیر بخش وسیعی از ادبیات شهری را به خود اختصاص داده است. این مقوله در پاسخ به بحران های شهری راهکارهایی ارائه می دهد که شهرها را به سمت و سوی پایداری سوق می دهد. بر این اساس پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش تحقیقات توصیفی – تحلیلی می‌باشد. روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات در این پژوهش به دو روش اسنادی و پیمایشی می‌باشد. در مرحله اول داده‌های بدست آمده از طریق نرم‌افزار SPSS ارزیابی و سپس با استفاده از آزمون تی تست، وضعیت هر کدام از مولفه ها در شهر اردبیل سنجش گردید و با استفاده از مدل معادلات ساختاری AMOS مورد ارزیابی قرار گرفت، نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه معناداری بین مولفه های تحت بررسی (ابعاد اجتماعی زیست پذیری شهری) در شهر اردبیل وجود دارد و آزمون های مدل یابی و برازندگی معادلات ساختاری در محیط AMOS نشان داد که تمامی آزمونهای محاسباتی پژوهش با استاندارد آزمون های برازندگی معادلات ساختاری(RMR با 096%، GFI با 97 %، AGFI با 648% و NFI با 737%) همانندی را نشان می دهد و این امر معناداری مولفه ها و برازش مدل را تایید می نماید.
متن کامل [PDF 1435 kb]   (72 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: جغرافیای و برنامه ریزی شهری شهری
دریافت: 1400/1/19 | پذیرش: 1399/10/10