رعایت فرمت نشریه

 | تاریخ ارسال: 1398/4/1 | 

راهنمای نویسندگان فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده

**این نشریه بابت بررسی و انتشار مقاله بعد از پذیرش نهایی مبلغ ۴۵۰ هزار تومان دریافت می کند**

 

  دانلود فایل فرمت مقاله
 

  فرم تعارض منافع  نشریه چشم انداز شهرهای آینده

فرم تعهدنامه


نویسندگان محترم جهت جلوگیری از تاخیر در فرایند پذیرش و داوری مقاله لطفاً راهنمای نویسندگان را بطور کامل مطالعه فرمایید.

 • مقالات ارسالی نباید در هیچ یک از نشریات و سمینارهای داخلی و خارجی ارائه شده باشد.
 • مسئولیت کامل نوشتارها بر عهدۀ نویسنده مسئول خواهد بود.
 • هر مقاله بایستی در ابعاد کاغذو با حاشیه از بالا و پایین ۲.۵ سانتی متر و از سمت راست و چپ  ۳ سانتی متر تحت نرم­ افزار Word ۲۰۱۰ و فاصله یک سانتی متری (Single) بین خطوط تنظیم گردد.
 • مقاله به صورت تک ستونی تنظیم و حجم کل آن بیش از ۱۸صفحه نباشد.
 • ساختار مقالات ارسالی بایستی شامل: چکیده، مقدمه، روش تحقیق، یافته های تحقیق، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و منابع باشد.
 • ترجمه چکیده انگلیسی باید مطابق با استانداردهای بین المللی باشد و هرگونه ترجمه گوگل ترنسلیتی برابر با خارج کردن مقاله از فرایند پذیرش و داوری فصلنامه خواهد بود.
 •  عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ چکیده مبسوط انگلیسی (Extended Abstract)، این خلاصه باید حداقل ۱۰۰۰ و حداکثر ۱۲۰۰ کلمه باشد( علاوه بر فایل مجزا باید در انتهای فایل اصلی نیز اضافه شود).

  -  * * توجه: چکیده مبسوط انگلیسی باید دارای ساختار زیر باشد (از اینجا دانلود کنید)، و همچنین در انتهایی فایل اصلی مقاله قرار گیرد:

      "Introduction, Materials(Data) and methods, Results and discussion, Conclusion, Keywords

 • در صورتی که مقاله پس از تایید داوران برای چاپ در مجله انتخاب شود مبلغ ۴۵۰ هزار تومان دریافت خواهد شد؛ اما اگر مقاله توسط داوران رد شود هزینه ای دریافت نخواهد شد.
 • برای چاپ مقاله (چهار میلیون و پانصد) هزار ریال ( ۴۵۰/۰۰۰ هزار تومان) پس از اعلام تایید نهایی پذیرش اخذ می شود ( ۲۰۰ هزار بابت کد DOi و ۲۵۰ هزار بابت بررسی و داوری مقاله) که بایستی توسط نویسندگان پرداخت شده و به ایمیل نشریه ارسال شود
 • لطفاً روی فیش کد و عنوان مقاله درج شود 
شماره کارت:
۵۸۵۹۸۳۱۱۱۹۰۸۰۷۹۳   
شماره حساب ۱۴۸۱۰۶۲۶۶
بانک تجارت به نام علی موحد و ساسانپور

 
 
                                                                           راهنمای سایز و فونت فصلنامه چشم اندازه شهرهای آینده
ردیف بخش مقاله فونت و سایز
۱ عنوان مقاله B Titr۱۶ pt. Bold
۲ نام و نام خانودگی نویسنده و نویسندگان B Mitra ۱۱ pt. Bold
۳ مشخصات علمی نویسنده و نویسندگان B Mitra ۱۱ pt.
۴ عنوان چکیده B Mitra ۱۲ pt. Bold
۵ متن فارسی چکیده (۲۵۰ کلمه) B Mitra ۱۲ pt.
۶ عنوان واژگان کلیدی B Mitra ۱۲ pt. Bold
۷ متن واژگان کلیدی (۵ واژه کلیدی) B Mitra ۱۲ pt.
۸ عناوین اصلی و فرعی
(شماره گذاری عناوین اصلی ۱. و عناوین فرعی ۱-۱. )
B Mitra ۱۲ pt. Bold
۹ متن اصلی مقاله B Mitra ۱۳ pt.
۱۰ پانویس فارسی B Mitra ۱۱ pt.
۱۱ پانویس انگلیسی Times New Roman ۱۰ pt.
۱۲ عناوین جداول و اشکال (وسط چین) B Mitra ۱۰ pt. Bold
۱۳ متن جدول به فارسی B Mitra ۱۱ pt.
۱۴ منبع جداول و اشکال به فارسی B Mitra ۱۰ pt. Bold
۱۵ منبع جداول و اشکال به انگلیسی Times New Roman ۱۰ pt. Bold
۱۶ فرمول ها و روابط ریاضی(باید تایپ و شماره گذاری شوند). Times New Roman ۱۱ pt.
۱۷ رفرنس دهی درون متنی انگلیسی Times New Roman ۱۲ pt.
۱۸ منابع فارسی B Mitra ۱۲ pt.
۱۹ منابع انگلیسی Times New Roman ۱۱ pt.
۲۰ عنوان مقاله به انگلیسی Times New Roman ۱۴ pt. Bold
۲۱ نام و نام خانودگی نویسنده و نویسندگان به انگلیسی Times New Roman ۱۱ pt. Bold
۲۲ مشخصات علمی نویسنده و نویسندگان Times New Roman ۱۱ pt.
۲۳ عنوان چکیده انگلیسی Times New Roman ۱۲ pt. Bold
۲۴ متن چکیده انگلیسی Times New Roman ۱۲ pt.
۲۵ عنوان واژگان کلیدی به انگلیسی Times New Roman ۱۲ pt. Bold
۲۶ متن واژگان کلیدی به انگلیسی Times New Roman ۱۲ pt.
 
 
راهنمای رفرنس دهی فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده
 
رفرنس دهی فارسی درون متنی :
با یک نویسنده به این صورت: (حجازی زاده، ۱۳۹۸)
با دو نویسنده به این صورت: (حجازی زاده و ساسانپور، ۱۳۹۸)
با بیش از دو نویسنده به این صورت: (حجازی زاده و همکاران، ۱۳۹۸)
 
رفرنس دهی انگلیسی درون متنی:
با یک نویسنده به این صورت: (Harvey, ۱۹۸۶)
با دو نویسنده به این صورت: (Harvey and Erick, ۱۹۸۶)
با بیش از دو نویسنده به این صورت: (Harvey and et al, ۱۹۸۶)
 
 
رفرنس دهی انتهای متن به سبک APA
 
 • ابتدا منابع فارسی و سپس انگلیسی به صورت الفبایی در انتهای مقاله شماره گذاری شوند.
 • تا حدالامکان برای ارجاع دهی منابع انگلیسی از نرم افزار مندلی یا سایر نرم افزارهای مشابه استفاده کنید.

 
نحوه ارجاع:
کتاب فارسی (یک نویسنده):
کامکاری، کامبیز (۱۳۸۸). توصیف آماری. تهران: انتشارات بال.
 
کتاب فارسی (بیش از دو  نویسنده):
کوکبی، احمد، رضایی، سعید و محمدی، مهدی (۱۳۹۰). درآمدی بر مفاهیم اساسی مطالعه. تهران: چاپار.
 
کتاب ویرایش شده:
اگر کتابی نسخه اصلاح شده با ویراست دوم و بعدی داشته باشد به شکل زیر نوشته می شود:
مرادی، نورالله. (۱۳۸۷). مرجع شناسی عمومی. ویراست دوم. تهران: سمت.
 
کتاب مجموعه مقالات:
نوروزی چاکلی، عبدالرضا (۱۳۸۹). جامعه اطالعاتی و جهانی شدن. در محسن حاجی زین العابدینی(ویراستار)، مجموعه مقالات همایشهای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران.(ص ص. ۹۲۹-۹۷۸). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
 
Lindgren, H. C. (۲۰۰۱). The Corsini encyclopedia of psychology and behavioral science (Vol. ۴, pp.۱۶۱۷ - ۱۶۲۰). New York, NY: Wiley
کتاب انگلیسی(یک نویسنده):
Gorman, J. M. (۱۹۹۶). The new psychiatry: The essential guide to state-of-the-art therapy, Medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press.
 
کتاب انگلیسی (بیش از دو نویسنده):
Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj, D. (۱۹۹۷). Evaluation of the neighborhood (congregate) meal program: Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support Society
پایان نامه:
ذوقدار مقدم، رضا. (۱۳۸۹ ). نقش نماهای گفتمان و کارکرد آنها در زبان فارسی معاصر. پایان نامه دکترا. گروه ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان.
 
طرح پژوهشی:
عموزاده، محمد. (۱۳۸۷). مبانی نظری میان رشتهایها در حوزه علوم انسانی و موقعیت کنونی آنها در بعضی از دانشگاههای معتبر جهان. طرح پژوهشی درون دانشگاهی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه اصفهان.
 
مقاله فارسی(یک نویسنده):
سامانیان، مصیب (۱۳۸۷). تحلیل رفتار اطلاع یابی پزشکان مسجد سلیمان. فصلنامه کتاب، ۲ (۳۸)، ۱۰۰-۹۹.
 
مقاله فارسی با دو نویسنده:
حری، عباس، و شاهبداغی، اعظم (۱۳۸۳). استناد در آثار علمی: چاله ها و چالشها. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، ۸۱ (۲)، ۱۴-۲۵.
 
مقاله انگلیسی(یک نویسنده):
Rutherford, B. J. (۲۰۰۶). Reading disability and hemispheric interaction on a lexical decision task. Brain and Cognition, ۶۰, ۵۵-۶۳.
 
مقاله انگلیسی با بیش از دو نویسنده:
Rush, K. L., Waldrop, S., Mitchell, C., & Dyches, C. (۲۰۰۵). The RN-BSN distance education experience: From educational limbo to more than an elusive degree. Journal of Professional Nursing, ۲۱, ۲۸۳-۲۹۰.
مقاله بر گرفته از مجله الکترونیکی:
گزنی، علی (۱۳۸۶، ۲۰ بهمن) طراحی سیستمهای بازیابی اطلاعات بهینه در نرم افزارهای کتابخانه ای و اطلاع رسانی. علوم اطلاع رسانی، ۱۶ (۱-۲). بازیابی شده در ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ از http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/۱۶/۱۶۱۲۷ab
 
Wells, P. (۲۰۰۹ , July ۲۸). Our universities can be smarter. Maclean&#۳۹;s. Retrieved from http://www .macleans.ca
منابع اینترنتی:
Shields, M., & Wilkins, K. (۲۰۰۶). Findings from the National Survey of the Work and Health of Nurses (Report No. ۸۳-۰۰۳-XPE). Retrieved from Canadian Institute for Health Information website: http://secure.cihi.ca/cihiweb/products /NHSRep _ENG.pdf

۱۴- مقالات دریافت شده، عودت داده نمی ­شود و فصلنامه در رد، تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.

۱۵- مسئولیت محتوایی مقالات به عهده نویسنده است.

۱۶- نویسنده یا نویسندگان مقاله باید مرتبط با رشته تخصصی خودشان باشند در غیر این صورت(حتی یکی از نویسندگان) غیر مرتبط باشد مقاله از نظر این نشریه رد می شود.

۱۷-* در صورتی که هر یک از موارد بالا در مقاله رعایت نشود مقاله عودت داده خواهد شد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرآیند داوری مقاله توسط همتایان
تمامی‌مقالات محرمانه تلقی شده  و حداقل توسط ۳ داور به انتخاب هیئت تحریریه ارزشیابی می‌شوند. تصمیم سردبیر در رابطه با پذیرش، عدم پذیرش و یا نیاز مقاله به اصلاحات به محض مشخص شدن به اطلاع نویسندگان می‌رسد. چنانچه مقاله طبق معیارهای ذکر شده در راهنمای نویسندگان کاملاً مورد قبول باشد برنامه ریزی چاپ آن برای اولین شماره ممکن مجله صورت می‌گیرد. نویسندگان محترم توجه داشته باشند که شورای نویسندگان در پذیرش، رد، انجام اصلاحات (با تأیید مولف) و یا ویرایش مقالات آزاد است.
همه مقالات ارسال شده به نشریه ابتدا توسط سردبیر بررسی می‌شوند. مقالات باید مطابق با راهنمای نویسندگان تهیه شده باشند. عدم تناسب مقالات با اهداف و زمینه‌های نشریه و ساختار نامناسب آن‌ها ممکن است به رد شدن مقالات منجر شود. چنانچه مقاله‌ای در بررسی اولیه رد نشود، جهت داوری برای سه داور ارسال می‌شود. در موارد خاص (برای مثال در زمینه آمار یا یک تکنیک خاص) ممکن است از نظرات داوران بیشتری استفاده شود. تمام مقالات تحت داوری دوسوکور قرار می‌گیرند که طی آن داوران و نویسندگان ناشناس باقی می‌مانند. حداقل ۳ داور باید مقالات را از نظر کیفیت علمی ارزیابی کنند. داوران معمولاّ اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور هستند. در صورت وجود بازخوردهای متناقض، سردبیر نشریه اغلب مقالات را به داور دیگری ارسال می‌کند. دعوت از داوران از طریق ایمیل از سیستم ارسال مقاله صورت می‌گیرد. داوران باید وارد سیستم ارسال مقاله شده و برای رد یا قبول دعوت از لینک‌ها استفاده کنند. ما اغلب از داوران درخواست می‌کنیم تا نظرات اضافی خود در مورد مقاله را برای سردبیر ارسال کنند.
نویسندگان باید با کامنت گزاری به نظرات داوران پاسخ دهند و به وضوح در متن از طریق رنگ متفاوت، هایلایت کردن تغییرات یا استفاده از سیستم words track changes اصلاحات را نشان دهند. نهایتاّ، سردبیر و دستیار سردبیر، بازخوردهای داوران را بررسی کرده و بر اساس نظرات آن‌ها در خصوص پتانسیل چاپ مقاله، در مورد رد یا پذیرش مقاله تصمیم می‌گیرند. تصمیمات ممکن است به صورت پذیرش بدون اصلاحات، پذیرش با اصلاحات جزئی، پذیرش بعد از اصلاحات کلی، بازبینی و ارسال مجدد و رد مقاله باشد.
هنگامی که همه داوران یک گزارش مفصل از نظرات خود در مورد مقاله را ارسال کنند، فرآیند داوری کامل می شود. به طور معمول، نشریه از داوران درخواست می‌کند تا داوری خود را ظرف مدت ۴ هفته تکمیل کنند. چنانچه مقاله مطابق با معیارهای مندرج در دستورالعمل قابل پذیرش باشد، برای چاپ در اولین شماره ممکن در نظر گرفته خواهد شد.

 


 


دفعات مشاهده: 4040 بار   |   دفعات چاپ: 473 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of vision Future Cities

Designed & Developed by : Yektaweb