برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیل عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری آینده جهت حضورپذیری زنان (6344 مشاهده)
تحلیل عوامل کلیدی موثر برآینده بافت ناکارآمد شهری در افق 1414 (مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد) (2662 مشاهده)
آینده پژوهی ساختار فضایی منطقه ای در ایران (افق 2040) (2367 مشاهده)
آینده پژوهی تقاضای مسکن در شرکت های تعاونی مسکن در ایران (مطالعه موردی: مسکن کارمندی و کارگری شهر سنندج) (2305 مشاهده)
شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران 2050 (2283 مشاهده)
شهر دانش‌محــــور؛حلقه ضروری اتصال به شهر آینده (2231 مشاهده)
بررسی ‌تطبیقی محورهای کلیدی کنفرانس‌ اسکان بشر برای آینده ای بهتر (هبیتات‌ II،I و III) (2098 مشاهده)
چشم انداز حکمرانی دولت- شهر شبکه ای در ایران (افق 2050) (1986 مشاهده)
تحلیل عوامل فضایی موثر بر مکان گزینی مهاجران با استفاده از روش پیش بینی درخت تصمیم (مطالعه موردی: شهر مشهد) (1984 مشاهده)
بررسی مضامین فراگیر موثر در سیاست‌گذاری و آینده غذا در مناطق شهری (1821 مشاهده)
تولید سناریوهای ممکن برنامه توسعه مجدد شهری(RAP) با استفاده از فن تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط (AIDA) (مطالعه موردی: محله باغ شاطر) (1782 مشاهده)
از تدوین چشم‌انداز شهر سرخس تا برنامه‌ریزی عملیاتی شهرداری (1668 مشاهده)
هوش آینده ‎پژوهی؛ لازمه دیدبانی اثربخش در تحقق چشم‌اندازها (1494 مشاهده)
آینده‌نگری جمعیت روستایی با تأکید بر نقش مهاجرت ( مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) (1362 مشاهده)
واکاوی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری در منطقۀ سیستان با رویکرد آینده‌پژهی (1347 مشاهده)
ظرفیت های فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمانی (BIM) در بهره گیری از مبانی نظری رسته ابنیه با محوریت رشته معماری (1240 مشاهده)
توسعه محلی و رویکرد تسهیلگری اجتماع محور (محله جعفرآباد) (1114 مشاهده)
سیاست ها و برنامه های تأمین مسکن قابل استطاعت؛ مروری بر تجربه آمریکا (1097 مشاهده)
برنامه‌ ریزی استراتژیک و راهبردهای بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (1065 مشاهده)
تبارشناسی مفهوم و مبانی پارادایمی آینده پ‍‍ژوهی (1010 مشاهده)
مدیریت شهری و COVID-19 : تحلیل شهر سالم در شهر مرزی زابل و شهر صنعتی عسلویه (1006 مشاهده)
آینده نگری مدل های رفتاری شهروندان در انواع فضاهای عمومی کلانشهر مشهد (1002 مشاهده)
تحلیل تحولات فضایی – کالبدی بر آینده پایدار منطقه 22 تهران (990 مشاهده)
نقش شهر در انتقال بیماری (975 مشاهده)
اهمیت ارزیابی دقیق از بیماریهای فراگیر (پاندمی ها) در کاهش میزان مرگ و میر و مبتلایان: یک تحلیل جغرافیایی (972 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
از تدوین چشم‌انداز شهر سرخس تا برنامه‌ریزی عملیاتی شهرداری (770 دریافت)
شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران 2050 (662 دریافت)
تحلیل عوامل کلیدی موثر برآینده بافت ناکارآمد شهری در افق 1414 (مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد) (648 دریافت)
شهر دانش‌محــــور؛حلقه ضروری اتصال به شهر آینده (638 دریافت)
آینده پژوهی تقاضای مسکن در شرکت های تعاونی مسکن در ایران (مطالعه موردی: مسکن کارمندی و کارگری شهر سنندج) (636 دریافت)
تحلیل عوامل فضایی موثر بر مکان گزینی مهاجران با استفاده از روش پیش بینی درخت تصمیم (مطالعه موردی: شهر مشهد) (545 دریافت)
آینده پژوهی ساختار فضایی منطقه ای در ایران (افق 2040) (532 دریافت)
ظرفیت های فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمانی (BIM) در بهره گیری از مبانی نظری رسته ابنیه با محوریت رشته معماری (529 دریافت)
مدیریت شهری و COVID-19 : تحلیل شهر سالم در شهر مرزی زابل و شهر صنعتی عسلویه (516 دریافت)
بررسی ‌تطبیقی محورهای کلیدی کنفرانس‌ اسکان بشر برای آینده ای بهتر (هبیتات‌ II،I و III) (502 دریافت)
چشم انداز حکمرانی دولت- شهر شبکه ای در ایران (افق 2050) (499 دریافت)
ارزیابی گسترش کالبدی شهری با رویکرد رشد هوشمند شهری (مورد مطالعه :شهر جویبار) (484 دریافت)
تبارشناسی مفهوم و مبانی پارادایمی آینده پ‍‍ژوهی (472 دریافت)
توسعه محلی و رویکرد تسهیلگری اجتماع محور (محله جعفرآباد) (453 دریافت)
برنامه‌ ریزی استراتژیک و راهبردهای بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (437 دریافت)
تحلیل عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری آینده جهت حضورپذیری زنان (436 دریافت)
تولید سناریوهای ممکن برنامه توسعه مجدد شهری(RAP) با استفاده از فن تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط (AIDA) (مطالعه موردی: محله باغ شاطر) (423 دریافت)
بررسی مضامین فراگیر موثر در سیاست‌گذاری و آینده غذا در مناطق شهری (412 دریافت)
آینده‌نگری جمعیت روستایی با تأکید بر نقش مهاجرت ( مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) (409 دریافت)
تفاوتهای فضایی در طرد اجتماعی - اقتصادی گروه‌های فرهنگی و قومی با تاکید بر جنسیت (مطالعه موردی: شهر سنندج) (385 دریافت)
واکاوی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری در منطقۀ سیستان با رویکرد آینده‌پژهی (349 دریافت)
سیاست ها و برنامه های تأمین مسکن قابل استطاعت؛ مروری بر تجربه آمریکا (309 دریافت)
مدلسازی ساختاری زیست پذیری شهری با تاکید بر مولفه های اجتماعی (مطالعه موردی شهر اردبیل) (298 دریافت)
مفهوم فضا و تحدید آن در مطالعات منظر شهری تصویرپذیر: از ماهیّت‌ و هستی‌شناسی تا کاربست آن (253 دریافت)
ارزیابی منظرخیابان شهری با تاکید بر مبلمان شهری (مورد مطالعاتی :خیابان چهارباغ اصفهان) (250 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
رعایت فرمت نشریه ( 2585 بازدید)
درباره نشریه ( 2111 بازدید)
تماس با نشریه ( 1764 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 1706 بازدید)
رعایت اهداف و زمینه ها ( 1147 بازدید)
شناسنامه مجله ( 733 بازدید)
فراخوان مقاله برای شماره سوم ( 187 بازدید)
رعایت فرمت مجله ( 120 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 113 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 106 بازدید)
هیئت تحریریه ( 102 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 87 بازدید)
خوش آمدید ( 11 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رعایت فرمت نشریه ( 398 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 348 چاپ)
تماس با نشریه ( 339 چاپ)
درباره نشریه ( 250 چاپ)
شناسنامه مجله ( 228 چاپ)
رعایت اهداف و زمینه ها ( 224 چاپ)
فراخوان مقاله برای شماره سوم ( 55 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 31 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 31 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 29 چاپ)
هیئت تحریریه ( 28 چاپ)
رعایت فرمت مجله ( 26 چاپ)
خوش آمدید ( 7 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of vision Future Cities

Designed & Developed by : Yektaweb