برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیل عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری آینده جهت حضورپذیری زنان (7424 مشاهده)
ظرفیت های فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمانی (BIM) در بهره گیری از مبانی نظری رسته ابنیه با محوریت رشته معماری (7242 مشاهده)
بررسی نقش عوامل موثر بر بهبود چرخه مدیریت بحران جهت کاهش آسیب پذیری شهروندان در برابر مخاطرات طبیعی ( نمونه موردی :شهر قائمشهر) (5190 مشاهده)
آینده پژوهی تقاضای مسکن در شرکت های تعاونی مسکن در ایران (مطالعه موردی: مسکن کارمندی و کارگری شهر سنندج) (3776 مشاهده)
شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران 2050 (3676 مشاهده)
تحلیل عوامل کلیدی موثر برآینده بافت ناکارآمد شهری در افق 1414 (مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد) (3467 مشاهده)
آینده پژوهی ساختار فضایی منطقه ای در ایران (افق 2040) (3370 مشاهده)
تحلیل عوامل فضایی موثر بر مکان گزینی مهاجران با استفاده از روش پیش بینی درخت تصمیم (مطالعه موردی: شهر مشهد) (3360 مشاهده)
شهر دانش‌محــــور؛حلقه ضروری اتصال به شهر آینده (3309 مشاهده)
بررسی ‌تطبیقی محورهای کلیدی کنفرانس‌ اسکان بشر برای آینده ای بهتر (هبیتات‌ II،I و III) (3188 مشاهده)
بررسی مضامین فراگیر موثر در سیاست‌گذاری و آینده غذا در مناطق شهری (2967 مشاهده)
از تدوین چشم‌انداز شهر سرخس تا برنامه‌ریزی عملیاتی شهرداری (2822 مشاهده)
چشم انداز حکمرانی دولت- شهر شبکه ای در ایران (افق 2050) (2725 مشاهده)
تولید سناریوهای ممکن برنامه توسعه مجدد شهری(RAP) با استفاده از فن تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط (AIDA) (مطالعه موردی: محله باغ شاطر) (2565 مشاهده)
سیاست ها و برنامه های تأمین مسکن قابل استطاعت؛ مروری بر تجربه آمریکا (2438 مشاهده)
آینده‌نگری جمعیت روستایی با تأکید بر نقش مهاجرت ( مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) (2281 مشاهده)
هوش آینده ‎پژوهی؛ لازمه دیدبانی اثربخش در تحقق چشم‌اندازها (2266 مشاهده)
توسعه محلی و رویکرد تسهیلگری اجتماع محور (محله جعفرآباد) (2217 مشاهده)
مرور نظام مند روند مطالعات حوزۀ شهر هوشمند در مجامع علمی کشور ایران (2167 مشاهده)
برنامه‌ ریزی استراتژیک و راهبردهای بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (2144 مشاهده)
واکاوی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری در منطقۀ سیستان با رویکرد آینده‌پژهی (2078 مشاهده)
تصویر پردازی از آینده منابع انسانی شهرداری قزوین با تأکید بر حکمرانی الکترونیک از طریق سناریو پردازی (2067 مشاهده)
سنجش تناسب شغلی و میزان پوشش شرح وظایف سازمانی در شهرداری تهران (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 7) (2043 مشاهده)
تحلیل جایگاه شهرستان بستان آباد در منطقه آذربایجان شرقی از منظر شاخص های توسعه اقتصاد محلی (LQ) (1921 مشاهده)
آینده نگری مدل های رفتاری شهروندان در انواع فضاهای عمومی کلانشهر مشهد (1907 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ظرفیت های فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمانی (BIM) در بهره گیری از مبانی نظری رسته ابنیه با محوریت رشته معماری (3712 دریافت)
سنجش تناسب شغلی و میزان پوشش شرح وظایف سازمانی در شهرداری تهران (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 7) (1348 دریافت)
از تدوین چشم‌انداز شهر سرخس تا برنامه‌ریزی عملیاتی شهرداری (1265 دریافت)
توسعه محلی و رویکرد تسهیلگری اجتماع محور (محله جعفرآباد) (1121 دریافت)
سیاست ها و برنامه های تأمین مسکن قابل استطاعت؛ مروری بر تجربه آمریکا (1093 دریافت)
مرور نظام مند روند مطالعات حوزۀ شهر هوشمند در مجامع علمی کشور ایران (1064 دریافت)
شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران 2050 (1047 دریافت)
مدیریت شهری و COVID-19 : تحلیل شهر سالم در شهر مرزی زابل و شهر صنعتی عسلویه (1013 دریافت)
شهر دانش‌محــــور؛حلقه ضروری اتصال به شهر آینده (978 دریافت)
تبارشناسی مفهوم و مبانی پارادایمی آینده پ‍‍ژوهی (951 دریافت)
ارزیابی منظرخیابان شهری با تاکید بر مبلمان شهری (مورد مطالعاتی :خیابان چهارباغ اصفهان) (905 دریافت)
ارزیابی گسترش کالبدی شهری با رویکرد رشد هوشمند شهری (مورد مطالعه :شهر جویبار) (889 دریافت)
آینده پژوهی تقاضای مسکن در شرکت های تعاونی مسکن در ایران (مطالعه موردی: مسکن کارمندی و کارگری شهر سنندج) (872 دریافت)
تحلیل عوامل کلیدی موثر برآینده بافت ناکارآمد شهری در افق 1414 (مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد) (830 دریافت)
برنامه‌ ریزی استراتژیک و راهبردهای بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (800 دریافت)
تحلیل عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری آینده جهت حضورپذیری زنان (798 دریافت)
تفاوتهای فضایی در طرد اجتماعی - اقتصادی گروه‌های فرهنگی و قومی با تاکید بر جنسیت (مطالعه موردی: شهر سنندج) (767 دریافت)
بررسی ‌تطبیقی محورهای کلیدی کنفرانس‌ اسکان بشر برای آینده ای بهتر (هبیتات‌ II،I و III) (765 دریافت)
تحلیل عوامل فضایی موثر بر مکان گزینی مهاجران با استفاده از روش پیش بینی درخت تصمیم (مطالعه موردی: شهر مشهد) (729 دریافت)
چشم انداز حکمرانی دولت- شهر شبکه ای در ایران (افق 2050) (708 دریافت)
بررسی اثرات شهر هوشمند بر زیست پذیری شهرها (منطقه 9 کلانشهر مشهد) (706 دریافت)
آینده پژوهی ساختار فضایی منطقه ای در ایران (افق 2040) (694 دریافت)
ارایه مدل مفهومی توسعۀ شهری دانش‌بنیان به منظور برنامه‌‌ریزی و مطلوبیت‌بخشی شهرهای آینده: یک مطالعۀ کیفی (690 دریافت)
تحلیل جایگاه شهرستان بستان آباد در منطقه آذربایجان شرقی از منظر شاخص های توسعه اقتصاد محلی (LQ) (623 دریافت)
ارزیابی ابعاد و مولفه های زیست پذیری در نواحی شهری با رویکرد توسعه پایدار ( نمونه موردی نواحی شهر خرم آباد) (606 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
رعایت فرمت نشریه ( 4040 بازدید)
درباره نشریه ( 3197 بازدید)
تماس با نشریه ( 2527 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 2166 بازدید)
رعایت اهداف و زمینه ها ( 1717 بازدید)
شناسنامه مجله ( 823 بازدید)
فراخوان مقاله برای شماره سوم ( 291 بازدید)
رعایت فرمت مجله ( 204 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 198 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 197 بازدید)
هیئت تحریریه ( 190 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 165 بازدید)
خوش آمدید ( 14 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رعایت فرمت نشریه ( 473 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 402 چاپ)
تماس با نشریه ( 388 چاپ)
درباره نشریه ( 301 چاپ)
رعایت اهداف و زمینه ها ( 273 چاپ)
شناسنامه مجله ( 252 چاپ)
فراخوان مقاله برای شماره سوم ( 86 چاپ)
هیئت تحریریه ( 65 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 55 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 55 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 54 چاپ)
رعایت فرمت مجله ( 51 چاپ)
خوش آمدید ( 9 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of vision Future Cities

Designed & Developed by : Yektaweb