برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیل عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری آینده جهت حضورپذیری زنان (7035 مشاهده)
آینده پژوهی تقاضای مسکن در شرکت های تعاونی مسکن در ایران (مطالعه موردی: مسکن کارمندی و کارگری شهر سنندج) (3207 مشاهده)
تحلیل عوامل کلیدی موثر برآینده بافت ناکارآمد شهری در افق 1414 (مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد) (3187 مشاهده)
شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران 2050 (3166 مشاهده)
آینده پژوهی ساختار فضایی منطقه ای در ایران (افق 2040) (3047 مشاهده)
شهر دانش‌محــــور؛حلقه ضروری اتصال به شهر آینده (2968 مشاهده)
تحلیل عوامل فضایی موثر بر مکان گزینی مهاجران با استفاده از روش پیش بینی درخت تصمیم (مطالعه موردی: شهر مشهد) (2831 مشاهده)
بررسی ‌تطبیقی محورهای کلیدی کنفرانس‌ اسکان بشر برای آینده ای بهتر (هبیتات‌ II،I و III) (2799 مشاهده)
ظرفیت های فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمانی (BIM) در بهره گیری از مبانی نظری رسته ابنیه با محوریت رشته معماری (2792 مشاهده)
بررسی مضامین فراگیر موثر در سیاست‌گذاری و آینده غذا در مناطق شهری (2573 مشاهده)
چشم انداز حکمرانی دولت- شهر شبکه ای در ایران (افق 2050) (2423 مشاهده)
از تدوین چشم‌انداز شهر سرخس تا برنامه‌ریزی عملیاتی شهرداری (2394 مشاهده)
تولید سناریوهای ممکن برنامه توسعه مجدد شهری(RAP) با استفاده از فن تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط (AIDA) (مطالعه موردی: محله باغ شاطر) (2256 مشاهده)
هوش آینده ‎پژوهی؛ لازمه دیدبانی اثربخش در تحقق چشم‌اندازها (1981 مشاهده)
آینده‌نگری جمعیت روستایی با تأکید بر نقش مهاجرت ( مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) (1949 مشاهده)
سیاست ها و برنامه های تأمین مسکن قابل استطاعت؛ مروری بر تجربه آمریکا (1946 مشاهده)
توسعه محلی و رویکرد تسهیلگری اجتماع محور (محله جعفرآباد) (1821 مشاهده)
واکاوی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری در منطقۀ سیستان با رویکرد آینده‌پژهی (1819 مشاهده)
برنامه‌ ریزی استراتژیک و راهبردهای بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (1745 مشاهده)
تصویر پردازی از آینده منابع انسانی شهرداری قزوین با تأکید بر حکمرانی الکترونیک از طریق سناریو پردازی (1675 مشاهده)
مرور نظام مند روند مطالعات حوزۀ شهر هوشمند در مجامع علمی کشور ایران (1631 مشاهده)
اهمیت ارزیابی دقیق از بیماریهای فراگیر (پاندمی ها) در کاهش میزان مرگ و میر و مبتلایان: یک تحلیل جغرافیایی (1595 مشاهده)
مدیریت شهری و COVID-19 : تحلیل شهر سالم در شهر مرزی زابل و شهر صنعتی عسلویه (1572 مشاهده)
تحلیل تحولات فضایی – کالبدی بر آینده پایدار منطقه 22 تهران (1561 مشاهده)
آینده نگری مدل های رفتاری شهروندان در انواع فضاهای عمومی کلانشهر مشهد (1556 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ظرفیت های فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمانی (BIM) در بهره گیری از مبانی نظری رسته ابنیه با محوریت رشته معماری (2062 دریافت)
از تدوین چشم‌انداز شهر سرخس تا برنامه‌ریزی عملیاتی شهرداری (1146 دریافت)
سنجش تناسب شغلی و میزان پوشش شرح وظایف سازمانی در شهرداری تهران (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 7) (996 دریافت)
مرور نظام مند روند مطالعات حوزۀ شهر هوشمند در مجامع علمی کشور ایران (947 دریافت)
شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران 2050 (939 دریافت)
توسعه محلی و رویکرد تسهیلگری اجتماع محور (محله جعفرآباد) (910 دریافت)
شهر دانش‌محــــور؛حلقه ضروری اتصال به شهر آینده (890 دریافت)
مدیریت شهری و COVID-19 : تحلیل شهر سالم در شهر مرزی زابل و شهر صنعتی عسلویه (850 دریافت)
آینده پژوهی تقاضای مسکن در شرکت های تعاونی مسکن در ایران (مطالعه موردی: مسکن کارمندی و کارگری شهر سنندج) (815 دریافت)
سیاست ها و برنامه های تأمین مسکن قابل استطاعت؛ مروری بر تجربه آمریکا (808 دریافت)
تبارشناسی مفهوم و مبانی پارادایمی آینده پ‍‍ژوهی (807 دریافت)
ارزیابی گسترش کالبدی شهری با رویکرد رشد هوشمند شهری (مورد مطالعه :شهر جویبار) (785 دریافت)
تحلیل عوامل کلیدی موثر برآینده بافت ناکارآمد شهری در افق 1414 (مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد) (765 دریافت)
برنامه‌ ریزی استراتژیک و راهبردهای بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (697 دریافت)
تحلیل عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری آینده جهت حضورپذیری زنان (691 دریافت)
بررسی ‌تطبیقی محورهای کلیدی کنفرانس‌ اسکان بشر برای آینده ای بهتر (هبیتات‌ II،I و III) (690 دریافت)
تحلیل عوامل فضایی موثر بر مکان گزینی مهاجران با استفاده از روش پیش بینی درخت تصمیم (مطالعه موردی: شهر مشهد) (688 دریافت)
ارزیابی منظرخیابان شهری با تاکید بر مبلمان شهری (مورد مطالعاتی :خیابان چهارباغ اصفهان) (673 دریافت)
تفاوتهای فضایی در طرد اجتماعی - اقتصادی گروه‌های فرهنگی و قومی با تاکید بر جنسیت (مطالعه موردی: شهر سنندج) (661 دریافت)
چشم انداز حکمرانی دولت- شهر شبکه ای در ایران (افق 2050) (649 دریافت)
آینده پژوهی ساختار فضایی منطقه ای در ایران (افق 2040) (647 دریافت)
تولید سناریوهای ممکن برنامه توسعه مجدد شهری(RAP) با استفاده از فن تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط (AIDA) (مطالعه موردی: محله باغ شاطر) (553 دریافت)
آینده‌نگری جمعیت روستایی با تأکید بر نقش مهاجرت ( مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) (540 دریافت)
بررسی مضامین فراگیر موثر در سیاست‌گذاری و آینده غذا در مناطق شهری (525 دریافت)
بررسی اثرات شهر هوشمند بر زیست پذیری شهرها (منطقه 9 کلانشهر مشهد) (522 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
رعایت فرمت نشریه ( 3599 بازدید)
درباره نشریه ( 2899 بازدید)
تماس با نشریه ( 2288 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 2029 بازدید)
رعایت اهداف و زمینه ها ( 1582 بازدید)
شناسنامه مجله ( 804 بازدید)
فراخوان مقاله برای شماره سوم ( 261 بازدید)
رعایت فرمت مجله ( 183 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 171 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 167 بازدید)
هیئت تحریریه ( 148 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 142 بازدید)
خوش آمدید ( 14 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رعایت فرمت نشریه ( 449 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 392 چاپ)
تماس با نشریه ( 379 چاپ)
درباره نشریه ( 289 چاپ)
رعایت اهداف و زمینه ها ( 263 چاپ)
شناسنامه مجله ( 249 چاپ)
فراخوان مقاله برای شماره سوم ( 80 چاپ)
رعایت فرمت مجله ( 49 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 48 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 48 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 47 چاپ)
هیئت تحریریه ( 41 چاپ)
خوش آمدید ( 9 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of vision Future Cities

Designed & Developed by : Yektaweb