برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیل عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری آینده جهت حضورپذیری زنان (6672 مشاهده)
تحلیل عوامل کلیدی موثر برآینده بافت ناکارآمد شهری در افق 1414 (مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد) (2912 مشاهده)
شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران 2050 (2677 مشاهده)
آینده پژوهی تقاضای مسکن در شرکت های تعاونی مسکن در ایران (مطالعه موردی: مسکن کارمندی و کارگری شهر سنندج) (2676 مشاهده)
آینده پژوهی ساختار فضایی منطقه ای در ایران (افق 2040) (2665 مشاهده)
شهر دانش‌محــــور؛حلقه ضروری اتصال به شهر آینده (2605 مشاهده)
بررسی ‌تطبیقی محورهای کلیدی کنفرانس‌ اسکان بشر برای آینده ای بهتر (هبیتات‌ II،I و III) (2425 مشاهده)
تحلیل عوامل فضایی موثر بر مکان گزینی مهاجران با استفاده از روش پیش بینی درخت تصمیم (مطالعه موردی: شهر مشهد) (2313 مشاهده)
ظرفیت های فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمانی (BIM) در بهره گیری از مبانی نظری رسته ابنیه با محوریت رشته معماری (2267 مشاهده)
چشم انداز حکمرانی دولت- شهر شبکه ای در ایران (افق 2050) (2191 مشاهده)
بررسی مضامین فراگیر موثر در سیاست‌گذاری و آینده غذا در مناطق شهری (2133 مشاهده)
تولید سناریوهای ممکن برنامه توسعه مجدد شهری(RAP) با استفاده از فن تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط (AIDA) (مطالعه موردی: محله باغ شاطر) (1994 مشاهده)
از تدوین چشم‌انداز شهر سرخس تا برنامه‌ریزی عملیاتی شهرداری (1970 مشاهده)
هوش آینده ‎پژوهی؛ لازمه دیدبانی اثربخش در تحقق چشم‌اندازها (1768 مشاهده)
آینده‌نگری جمعیت روستایی با تأکید بر نقش مهاجرت ( مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) (1659 مشاهده)
واکاوی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری در منطقۀ سیستان با رویکرد آینده‌پژهی (1572 مشاهده)
توسعه محلی و رویکرد تسهیلگری اجتماع محور (محله جعفرآباد) (1475 مشاهده)
سیاست ها و برنامه های تأمین مسکن قابل استطاعت؛ مروری بر تجربه آمریکا (1465 مشاهده)
برنامه‌ ریزی استراتژیک و راهبردهای بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (1381 مشاهده)
تبارشناسی مفهوم و مبانی پارادایمی آینده پ‍‍ژوهی (1311 مشاهده)
اهمیت ارزیابی دقیق از بیماریهای فراگیر (پاندمی ها) در کاهش میزان مرگ و میر و مبتلایان: یک تحلیل جغرافیایی (1268 مشاهده)
تحلیل تحولات فضایی – کالبدی بر آینده پایدار منطقه 22 تهران (1263 مشاهده)
مدیریت شهری و COVID-19 : تحلیل شهر سالم در شهر مرزی زابل و شهر صنعتی عسلویه (1262 مشاهده)
آینده نگری مدل های رفتاری شهروندان در انواع فضاهای عمومی کلانشهر مشهد (1261 مشاهده)
نقش شهر در انتقال بیماری (1196 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ظرفیت های فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمانی (BIM) در بهره گیری از مبانی نظری رسته ابنیه با محوریت رشته معماری (1784 دریافت)
از تدوین چشم‌انداز شهر سرخس تا برنامه‌ریزی عملیاتی شهرداری (1010 دریافت)
مرور نظام مند روند مطالعات حوزۀ شهر هوشمند در مجامع علمی کشور ایران (861 دریافت)
شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران 2050 (837 دریافت)
شهر دانش‌محــــور؛حلقه ضروری اتصال به شهر آینده (808 دریافت)
توسعه محلی و رویکرد تسهیلگری اجتماع محور (محله جعفرآباد) (755 دریافت)
آینده پژوهی تقاضای مسکن در شرکت های تعاونی مسکن در ایران (مطالعه موردی: مسکن کارمندی و کارگری شهر سنندج) (729 دریافت)
مدیریت شهری و COVID-19 : تحلیل شهر سالم در شهر مرزی زابل و شهر صنعتی عسلویه (727 دریافت)
تحلیل عوامل کلیدی موثر برآینده بافت ناکارآمد شهری در افق 1414 (مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد) (708 دریافت)
سنجش تناسب شغلی و میزان پوشش شرح وظایف سازمانی در شهرداری تهران (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 7) (694 دریافت)
ارزیابی گسترش کالبدی شهری با رویکرد رشد هوشمند شهری (مورد مطالعه :شهر جویبار) (679 دریافت)
تبارشناسی مفهوم و مبانی پارادایمی آینده پ‍‍ژوهی (663 دریافت)
تحلیل عوامل فضایی موثر بر مکان گزینی مهاجران با استفاده از روش پیش بینی درخت تصمیم (مطالعه موردی: شهر مشهد) (639 دریافت)
برنامه‌ ریزی استراتژیک و راهبردهای بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (618 دریافت)
بررسی ‌تطبیقی محورهای کلیدی کنفرانس‌ اسکان بشر برای آینده ای بهتر (هبیتات‌ II،I و III) (607 دریافت)
آینده پژوهی ساختار فضایی منطقه ای در ایران (افق 2040) (597 دریافت)
تحلیل عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری آینده جهت حضورپذیری زنان (596 دریافت)
چشم انداز حکمرانی دولت- شهر شبکه ای در ایران (افق 2050) (577 دریافت)
سیاست ها و برنامه های تأمین مسکن قابل استطاعت؛ مروری بر تجربه آمریکا (570 دریافت)
تفاوتهای فضایی در طرد اجتماعی - اقتصادی گروه‌های فرهنگی و قومی با تاکید بر جنسیت (مطالعه موردی: شهر سنندج) (513 دریافت)
تولید سناریوهای ممکن برنامه توسعه مجدد شهری(RAP) با استفاده از فن تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط (AIDA) (مطالعه موردی: محله باغ شاطر) (502 دریافت)
آینده‌نگری جمعیت روستایی با تأکید بر نقش مهاجرت ( مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) (491 دریافت)
ارزیابی منظرخیابان شهری با تاکید بر مبلمان شهری (مورد مطالعاتی :خیابان چهارباغ اصفهان) (487 دریافت)
بررسی مضامین فراگیر موثر در سیاست‌گذاری و آینده غذا در مناطق شهری (485 دریافت)
واکاوی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری در منطقۀ سیستان با رویکرد آینده‌پژهی (405 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
رعایت فرمت نشریه ( 3230 بازدید)
درباره نشریه ( 2530 بازدید)
تماس با نشریه ( 2082 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 1889 بازدید)
رعایت اهداف و زمینه ها ( 1398 بازدید)
شناسنامه مجله ( 782 بازدید)
فراخوان مقاله برای شماره سوم ( 240 بازدید)
رعایت فرمت مجله ( 154 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 150 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 149 بازدید)
هیئت تحریریه ( 136 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 123 بازدید)
خوش آمدید ( 14 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رعایت فرمت نشریه ( 429 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 374 چاپ)
تماس با نشریه ( 365 چاپ)
درباره نشریه ( 268 چاپ)
رعایت اهداف و زمینه ها ( 247 چاپ)
شناسنامه مجله ( 243 چاپ)
فراخوان مقاله برای شماره سوم ( 73 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 42 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 42 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 41 چاپ)
رعایت فرمت مجله ( 39 چاپ)
هیئت تحریریه ( 38 چاپ)
خوش آمدید ( 9 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of vision Future Cities

Designed & Developed by : Yektaweb