فهرست افراد



زهرا بیگم حجازی زاده
استاد آب و هواشناسی
دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
hedjazizadehyahoo.com

دکتر فرزانه ساسان پور
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
sasanpourkhu.ac.ir

دکتر میثم طولابی نژاد
دکتری آب و هواشناسی
دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران
meysam.toulabigmail.com

دکتر افشار حاتمی
دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
afsharhatamiyahoo.com

خانم زینب دولتشاهی
دکتری آب و هواشناسی
دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران
zb.dolatshahigmail.com

دکتر فرزانه ساسانپور
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران
sasanpourkhu.ac.ir
پروفسور عباس رجبی فرد
رییس دپارتمان مهندسی زیرساخت دانشگاه ملبورن استرالیا
دانشگاه ملبورن استرالیا
abbas.runimelb.edu.au
دکتر محمد تقی رضویان
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه شهید بهشتی
mtrazaviangmail.com
دکتر علی موحد
دانشیار گروه آموزشی جغرافیا و گردشگری
دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران
movahedkhu.ac.ir
دکتر محمدرحیم رهنماء
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه فردوسی مشهد
rahnamaum.ac.ir
دکتر کرامت اله زیاری
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
zayyariut.ac.ir
آقای دکتر محمد سلیقه
استاد جغرافیای طبیعی(اقلیم شناسی)
دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران
salighehkhu.ac.ir
دکتر زهره فنی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه شهید بهشتی
z-fannisbu.ac.ir
دکتر علی شماعی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران
shamaikhu.ac.ir
آقای دکتر سعید زنگنه شهرکی
دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
saeed.zanganehut.ac.ir
آقای دکتر محمد حسین رامشت
استاد جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
دانشگاه اصفهان
m.h.rameshtgeo.ui.ac.ir
آقای دکتر محمدرضا پور محمدی
استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه تبریز
Pourmohamaditabrizu.ac.ir
آقای دکتر سعید ملکی
استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه شهید چمران اهواز
malekisscu.ac.ir
خانم دکتر زهرا حجازی زاده
استاد جغرافیای طبیعی(اقلیم شناسی)
دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران
hedjazizadehyahoo.com

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of vision Future Cities

Designed & Developed by : Yektaweb