برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تحلیل عوامل کلیدی موثر برآینده بافت ناکارآمد شهری در افق 1414 (مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد) (2446 مشاهده)
آینده پژوهی ساختار فضایی منطقه ای در ایران (افق 2040) (2152 مشاهده)
آینده پژوهی تقاضای مسکن در شرکت های تعاونی مسکن در ایران (مطالعه موردی: مسکن کارمندی و کارگری شهر سنندج) (2078 مشاهده)
شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران 2050 (2025 مشاهده)
شهر دانش‌محــــور؛حلقه ضروری اتصال به شهر آینده (1997 مشاهده)
بررسی ‌تطبیقی محورهای کلیدی کنفرانس‌ اسکان بشر برای آینده ای بهتر (هبیتات‌ II،I و III) (1855 مشاهده)
تحلیل عوامل فضایی موثر بر مکان گزینی مهاجران با استفاده از روش پیش بینی درخت تصمیم (مطالعه موردی: شهر مشهد) (1782 مشاهده)
چشم انداز حکمرانی دولت- شهر شبکه ای در ایران (افق 2050) (1760 مشاهده)
بررسی مضامین فراگیر موثر در سیاست‌گذاری و آینده غذا در مناطق شهری (1641 مشاهده)
تولید سناریوهای ممکن برنامه توسعه مجدد شهری(RAP) با استفاده از فن تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط (AIDA) (مطالعه موردی: محله باغ شاطر) (1578 مشاهده)
از تدوین چشم‌انداز شهر سرخس تا برنامه‌ریزی عملیاتی شهرداری (1455 مشاهده)
تحلیل عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری آینده جهت حضورپذیری زنان (1421 مشاهده)
هوش آینده ‎پژوهی؛ لازمه دیدبانی اثربخش در تحقق چشم‌اندازها (1270 مشاهده)
آینده‌نگری جمعیت روستایی با تأکید بر نقش مهاجرت ( مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) (1158 مشاهده)
واکاوی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری در منطقۀ سیستان با رویکرد آینده‌پژهی (1141 مشاهده)
سیاست ها و برنامه های تأمین مسکن قابل استطاعت؛ مروری بر تجربه آمریکا (886 مشاهده)
توسعه محلی و رویکرد تسهیلگری اجتماع محور (محله جعفرآباد) (877 مشاهده)
برنامه‌ ریزی استراتژیک و راهبردهای بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (852 مشاهده)
ظرفیت های فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمانی (BIM) در بهره گیری از مبانی نظری رسته ابنیه با محوریت رشته معماری (815 مشاهده)
مدیریت شهری و COVID-19 : تحلیل شهر سالم در شهر مرزی زابل و شهر صنعتی عسلویه (801 مشاهده)
کارکردسنجی شهرهای آزاد تجاری- صنعتی ایران در راستای سناریوهای آینده نظام تولید جهانی (نمونه موردی: جنوب و جنوب شرق ایران) (797 مشاهده)
آینده نگری مدل های رفتاری شهروندان در انواع فضاهای عمومی کلانشهر مشهد (795 مشاهده)
تحلیل تحولات فضایی – کالبدی بر آینده پایدار منطقه 22 تهران (779 مشاهده)
نقش شهر در انتقال بیماری (778 مشاهده)
اهمیت ارزیابی دقیق از بیماریهای فراگیر (پاندمی ها) در کاهش میزان مرگ و میر و مبتلایان: یک تحلیل جغرافیایی (767 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
از تدوین چشم‌انداز شهر سرخس تا برنامه‌ریزی عملیاتی شهرداری (689 دریافت)
تحلیل عوامل کلیدی موثر برآینده بافت ناکارآمد شهری در افق 1414 (مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد) (601 دریافت)
شناسایی مختصات شهر دوستدار سالمند در ایران 2050 (588 دریافت)
آینده پژوهی تقاضای مسکن در شرکت های تعاونی مسکن در ایران (مطالعه موردی: مسکن کارمندی و کارگری شهر سنندج) (581 دریافت)
شهر دانش‌محــــور؛حلقه ضروری اتصال به شهر آینده (522 دریافت)
تحلیل عوامل فضایی موثر بر مکان گزینی مهاجران با استفاده از روش پیش بینی درخت تصمیم (مطالعه موردی: شهر مشهد) (490 دریافت)
آینده پژوهی ساختار فضایی منطقه ای در ایران (افق 2040) (485 دریافت)
چشم انداز حکمرانی دولت- شهر شبکه ای در ایران (افق 2050) (444 دریافت)
بررسی ‌تطبیقی محورهای کلیدی کنفرانس‌ اسکان بشر برای آینده ای بهتر (هبیتات‌ II،I و III) (434 دریافت)
مدیریت شهری و COVID-19 : تحلیل شهر سالم در شهر مرزی زابل و شهر صنعتی عسلویه (417 دریافت)
تولید سناریوهای ممکن برنامه توسعه مجدد شهری(RAP) با استفاده از فن تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط (AIDA) (مطالعه موردی: محله باغ شاطر) (376 دریافت)
تحلیل عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری آینده جهت حضورپذیری زنان (373 دریافت)
تبارشناسی مفهوم و مبانی پارادایمی آینده پ‍‍ژوهی (366 دریافت)
برنامه‌ ریزی استراتژیک و راهبردهای بازآفرینی پایدار بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (366 دریافت)
ارزیابی گسترش کالبدی شهری با رویکرد رشد هوشمند شهری (مورد مطالعه :شهر جویبار) (364 دریافت)
بررسی مضامین فراگیر موثر در سیاست‌گذاری و آینده غذا در مناطق شهری (361 دریافت)
آینده‌نگری جمعیت روستایی با تأکید بر نقش مهاجرت ( مطالعه موردی: شهرستان ورزقان) (359 دریافت)
تفاوتهای فضایی در طرد اجتماعی - اقتصادی گروه‌های فرهنگی و قومی با تاکید بر جنسیت (مطالعه موردی: شهر سنندج) (317 دریافت)
واکاوی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری در منطقۀ سیستان با رویکرد آینده‌پژهی (306 دریافت)
توسعه محلی و رویکرد تسهیلگری اجتماع محور (محله جعفرآباد) (277 دریافت)
مدلسازی ساختاری زیست پذیری شهری با تاکید بر مولفه های اجتماعی (مطالعه موردی شهر اردبیل) (244 دریافت)
نقش شهر در انتقال بیماری (203 دریافت)
سیاست ها و برنامه های تأمین مسکن قابل استطاعت؛ مروری بر تجربه آمریکا (201 دریافت)
مفهوم فضا و تحدید آن در مطالعات منظر شهری تصویرپذیر: از ماهیّت‌ و هستی‌شناسی تا کاربست آن (199 دریافت)
آینده نگری مدل های رفتاری شهروندان در انواع فضاهای عمومی کلانشهر مشهد (189 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
رعایت فرمت نشریه ( 2354 بازدید)
درباره نشریه ( 1931 بازدید)
تماس با نشریه ( 1616 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 1577 بازدید)
رعایت اهداف و زمینه ها ( 1026 بازدید)
شناسنامه مجله ( 686 بازدید)
فراخوان مقاله برای شماره سوم ( 157 بازدید)
رعایت فرمت مجله ( 95 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 56 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 53 بازدید)
هیئت تحریریه ( 51 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 48 بازدید)
خوش آمدید ( 11 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
رعایت فرمت نشریه ( 374 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 328 چاپ)
تماس با نشریه ( 318 چاپ)
درباره نشریه ( 231 چاپ)
شناسنامه مجله ( 219 چاپ)
رعایت اهداف و زمینه ها ( 199 چاپ)
فراخوان مقاله برای شماره سوم ( 47 چاپ)
رعایت فرمت مجله ( 20 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 17 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 16 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 16 چاپ)
هیئت تحریریه ( 14 چاپ)
خوش آمدید ( 7 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of vision Future Cities

Designed & Developed by : Yektaweb